Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Świadectwo charakterystyki energetycznej – czy trzeba je mieć?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czy trzeba je mieć?

Spośród wielu trendów obecnych we współczesnym budownictwie jednorodzinnym dominuje ten związany z efektywnością energetyczną budynków. Warto za nim podążać, ponieważ zapewnia oszczędność energii – nie tylko elektrycznej, ale przede wszystkim cieplnej. Potwierdzeniem wysokiej efektywności budynku jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Aby dowiedzieć się, czy nasz dom jest efektywny energetycznie, musimy wykonać charakterystykę energetyczną budynku. Określa ona całkowite zapotrzebowanie budynku lub jego części na energię – w łatwy sposób pozwala ocenić jakość budynku i możliwości zużycia energii. Pod uwagę brane są parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, a także źródła ciepła. Dokumentem potwierdzającym  jakość budynku jest świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne).

Kto musi mieć świadectwo charakterystyki budynku?

Do marca 2015 roku właściciele wszystkich nowo powstających budynków musieli uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obecnie osoby budujące na własne potrzeby nie mają tego obowiązku. Świadectwa energetyczne nie są wymagane także dla budynków przeznaczonych do zamieszkania krócej niż 4 miesiące w roku oraz domów wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Jednak jeśli chcemy zbudować dom w standardzie energooszczędnym i ubiegać się o dotacje (np. z programu NFOSiW) lub potwierdzenie standardu energooszczędności certyfikatem, np. Instytutu Domów Pasywnych, musimy posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.  Także każdy projekt domu sprzedawany jako energooszczędny powinien mieć dokładną charakterystykę energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone przez upoważnionych specjalistów z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej. Muszą oni posiadać aktualne uprawnienia do projektowania w budownictwie. Mogą to być absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych i absolwenci kursów specjalistycznych.

Wystawione świadectwa są ważne przez 10 lat. Wcześniejsze wznowienie będzie konieczne w przypadku, gdy budynek będzie remontowany i wiązać się to będzie ze zmianą charakterystyki energetycznej budynku

Czy warto wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zarówno w przypadku zakupu, budowy nowego domu, jak i najmu mieszkania w nowym czy też w istniejącym obiekcie warto posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Pomoże nam ono podczas zakupu, ponieważ dzięki informacji o energochłonności budynku, będziemy mogli oszacować roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania domu – niskie zapotrzebowanie na energię przekłada się na niższe koszty utrzymania. Poza tym mniejsze zużycie energii oznacza także większą wartość nieruchomości. W przypadku istniejącego budynku wskaże potencjalne działania modernizacyjne, najefektywniejsze pod względem technicznym i ekonomicznym.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy