Warning: Error while sending QUERY packet. PID=599 in /home/users/solbet_new/public_html/solbet/wp-includes/wp-db.php on line 2007
współczynnik U | SOLBET

Parametry cieplne ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Parametry cieplne ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego są popularnym i chętnie stosowanym materiałem na ściany nie tylko z ociepleniem, ale również jednowarstwowe. Beton komórkowy, jako materiał porowaty jest bardzo dobrym izolatorem ciepła, więc wykonane ściany jednowarstwowe z tego materiału spełniają ostre wymagania pod względem izolacyjności cieplnej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Przy obliczaniu przegród trzeba jednak wziąć pod uwagę wiele niuansów, które ostatecznie pozwolą rzetelnie i [...]

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy