Czynniki wpływające na wytrzymałość na ściskanie muru

Czynniki wpływające na wytrzymałość na ściskanie muru

Wytrzymałość na ściskanie jest jedną z najważniejszych właściwości użytkowych elementów murowych. Wpływ tego parametru nie przekłada się jednak proporcjonalnie na wytrzymałość na ściskanie gotowego muru.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy