Solbet Produkty Chemia budowlana Zaprawy tynkarskie Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo-wapienna 5.1

Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo-wapienna 5.1

Zastosowanie:
Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:
Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna  jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami  roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 3,75 – 4,00 litra wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
 • Zalecana grubość tynku: 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
 • Zużycie: ok. 1,6 kg na 1 m2  tynku przy grubości 1 mm
 • Grubość kruszywa: do 1,25 mm
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: kategoria Wc0
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ ≤135
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dlaP=50%): λ 10,dry mat  = 1,11 W/mK
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,1 N/mm2 ; FP: A, B
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Termin przydatności do użycia:12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy