Solbet Buduj odpowiedzialnie Zoptymalizowany transport
Buduj odpowiedzialnie

Zoptymalizowany transport

Sposób pozyskiwania i wykorzystania surowców nie jest jedynym aspektem powodującym, że beton komórkowy SOLBET należy do materiałów ekologicznych. Jego niewielka masa eliminuje ograniczenia transportowe wynikające z objętości materiału i sprawia, że jednym środkiem transportu można przewieźć większą objętościowo ilość wyrobów w porównaniu do innych materiałów ściennych. Pozwala to zoptymalizować koszty transportu i pozostaje nie bez znaczenia dla środowiska naturalnego oraz jakości powietrza, które w znacznej mierze zanieczyszczane jest na skutek transportu drogowego.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy