Solbet Buduj odpowiedzialnie Minimalizacja odpadów
Buduj odpowiedzialnie

Minimalizacja odpadów

Beton komórkowy jako mineralny materiał budowlany posiada niemalże nieograniczoną trwałość. Gdy zachodzi jednak potrzeba rozbiórki wzniesionych z niego budynków, nadaje się on w całości do ponownego wykorzystania. Podobnie jak pozostałości z produkcji albo budowy, materiały z rozebranych budynków mogą być ponownie wykorzystane m.in. w procesie produkcyjnym – zostają mechanicznie rozdrobnione i dodane do masy zarobowej stosowanej podczas produkcji betonu komórkowego. Odpady z betonu komórkowego przerabia się również na granulat używany jako zasypka termoizolacyjna lub substrat wykorzystywany podczas wykonywania tzw. zielonych dachów. Pozostałości materiałowe przerabiane są także na produkty wykorzystywane przy ochronie środowiska i zapobieganiu jego zanieczyszczenia, takie jak środki do wiązania olejów. Takie wielokrotne włączanie betonu komórkowego w obieg materiałowy pozwala maksymalnie zminimalizować ilość odpadów.
Jak widać, obieg działań przejawiających się dbałością o środowisko jest zamknięty i wpisuje się w zasadę działania gospodarki cyrkularnej.
Te konkretne działania prowadzone na wielu poziomach i na dużą skalę dodatkowo podwyższają wartość produktów oraz firmy SOLBET.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy