Solbet Buduj odpowiedzialnie Ekologiczny materiał na budowie
Buduj odpowiedzialnie

Ekologiczny materiał na budowie

Kolejnym aspektem mającym korzystny wpływ na środowisko naturalne jest łatwe budowanie z betonu komórkowego. Jest on materiałem lekkim, łatwym w obróbce i szybkim w budowie – nie wymaga dużych nakładów czasu i pracy, ani specjalistycznych elektronarzędzi (bezproblemowe i precyzyjne cięcie materiału umożliwia piła ręczna), co minimalizuje zużycie prądu podczas budowy.

Bloczki z betonu komórkowego są również jednorodne i pełne (w przeciwieństwie do pustaków pozbawione są drążeń), więc charakteryzują się w każdym kierunku takimi samymi właściwościami. Pozwala to maksymalnie wykorzystywać docięte elementy na budowie (ponieważ zawsze znajdzie się dla nich miejsce do wbudowania), a tym samym zredukować ilość odpadów. Ewentualne, niewykorzystane odpady mogą być z powrotem dostarczone do zakładu produkcyjnego i po zmieleniu użyte do produkcji betonu komórkowego. Dzięki temu gruz powstały z niewykorzystanych pozostałości bloczków nie stanowi odpadu obciążającego środowisko.

Ponownie wykorzystywane są również opakowania (termokurczliwa folia polietylenowa) i palety stosowane przy transporcie materiałów, co znacznie redukuje ilość odpadów na budowie.
Budowa z ABK wiąże się również z oszczędnym zużyciem wody. Wszystkie bloczki z betonu komórkowego SOLBET mają precyzyjne wymiary i przeznaczone są do murowania na cienkie spoiny. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia termoizolacyjność konstrukcji murowych i przyspiesza prace murarskie, ale także znacznie ogranicza zużycie wody w porównaniu z murowaniem na tradycyjne spoiny. Do wymurowania średniej wielkości budynku jednorodzinnego z bloczków z ABK o grubości 24 cm potrzeba około 450 kg suchej zaprawy cienkowarstwowej oraz ok 200 l wody (potrzebnej do przygotowania zaprawy tradycyjnej do murowania pierwszej warstwy bloczków i kolejnych warstw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin). Budowa ścian tego samego budynku z wykorzystaniem tradycyjnej zaprawy pochłania 2620 kg suchego produktu i wiąże się z dwukrotnie większym zużyciem wody niezbędnej do rozrobienia zaprawy murarskiej.

Buduj odpowiedzialnie

Buduj odpowiedzialnie


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy