Solbet Buduj odpowiedzialnie Energooszczędna eksploatacja budynków z betonu komórkowego
Buduj odpowiedzialnie

Energooszczędna eksploatacja budynków z betonu komórkowego

Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wznoszenia budynków o znikomym zapotrzebowaniu na energię. Energooszczędność w trakcie użytkowania budynku z betonu komórkowego wynika z właściwości tego materiału. Wysoką izolacyjność cieplną autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza swojej porowatej i jednorodnej strukturze. Jego szkielet materiałowy otoczony jest mikroporami powietrza, będącymi doskonałym izolatorem ciepła. Porowata struktura betonu komórkowego zapewnia również optymalny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Nawet przy dużych wahaniach temperatury na zewnątrz wysoka bezwładność cieplna betonu komórkowego umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Realizacja ciepłych budynków z betonu komórkowego pozwala zminimalizować ich zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, a tym samym zredukować nie tylko związane z tym koszty, ale także ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy