Solbet Buduj odpowiedzialnie Produkcja bez strat
Buduj odpowiedzialnie

Produkcja bez strat

Produkcja betonu komórkowego przeprowadzana jest w możliwe przyjazny dla środowiska sposób również z uwagi na ekonomię wykorzystania półproduktów oraz minimalizację odpadów. Z 1 m3 surowców można uzyskać do 5 m3 betonu komórkowego. Tak duża wydajność przy niewielkim udziale surowców pozwala ograniczyć nie tylko zużycie zasobów i koszty produkcji, ale również jej wpływ na środowisko naturalne. Co ważne, beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest także praktycznie bezodpadowo. Formowanie materiałów z ABK odbywa się w stanie nieutwardzonym, dzięki czemu powstałe w wyniku przycinania odpady w postaci szlamu mogą trafiać powtórnie do mieszanki surowców i być wykorzystane w dalszej produkcji. Ponownie wykorzystywana jest również woda pozostała po utwardzaniu betonu komórkowego parą wodną – wraz ze świeżą wodą dodawana jest ona do kolejnej mieszanki surowców. Znajdująca się na terenie zakładu oczyszczalnia pozwala wielokrotnie wykorzystywać wodę przemysłową i tym samym maksymalnie redukować ilość powstających ścieków.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy