Ocieplenie

Witam.
Przypuszczam, że jest to bloczek klasy gęstości 500 lub 600.
Oznacza to, że należy “500” ocieplić styropianem grubości 17cm, natomiast “600” styropianem grubości 18cm.

Do obliczeń przyjąłem styropian o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,04W/mK.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Przy ocieplaniu należy kierować się wskazówkami producenta systemu ociepleń. Zazwyczaj gruntowanie jest wymagane. W ten sposób zwiękaszmy przyczepność i czystość podłoża, więc jest to zabieg podwyżaszjący pewność tego rozwiązania.

Proponuję oczyszczenie ocieplanej ściany z kurzu i pyłu budowlanego oraz zagruntowanie powierzchni za pomocą gruntu akrylowego głębokopenetrującego SOLBET 12.2.

Ocieplenie ścian można wykonać w dowolny sposób, jeśli dany system jest dopuszczony do tych celów. Najczęściej stosuje się ocieplenie za pomocą styropianu lub wełny. Piankę (chodzi o metodę natryskową) najczęściej używa się przy ocieplaniu poddaszy.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
W obecnej chwili ściana pomiędzy segmentami posiada współczynnik U na poziomie 0,28W/m2K. Jest to o wiele więcej niż wymagają tego przepis (11W/m2K).
Jeśli jednak chciałby Pan poprawić izolacyjność termiczną, to można to wykonać np. za pomocą płyt klimatycznych lub za pomocą zabudowy z płyt G-K z ociepleniem. W tym drugim przypadku potrzeba byłaby folia paroizolacyjna.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
W obecnej chwili ma Pan ścianę o współczynniku na poziomie U = 0,28W/m2K. Jeśli zastosuje Pan dodatkowe ocieplenie np. grubości 6cm, to uzyska Pan współczynnik U = 0,20W/m2K. To już będzie bardzo dobry parametr.

Można oczywiście dać większą grubość ocieplenia lub nieco mniej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Budynek schnie około 3 lat, by uzyskać wilgotność ustabilizowaną.

Wyschnięcie budynku przede wszystkim musi być zrealizowane przez sprawną wentylację, przewietrzanie, cyrkulację powietrza wewnątrz budynku. Mając to na uwadze nie ma różnicy pomiędzy budynkiem ocieplonym a bez ocieplenia.

W Pana przypadku należałoby rozszczelnić budynek np. uchylając okna lub uruchomić wentylację. W tynku jest sporo wilgoci. Nie można jednak stwarzać przeciągów, ponieważ nie wpłynie to dobrze na tynk wewnętrzny, który może w takich okolicznościach popękać.

Jak to będzie funkcjonować, to można spokojnie ocieplać budynek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Sporządziłem obliczenia i wykres do tego pytania. Z pewnością pomoże Panu w podjęciu decyzji.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Należy zastosować system “ocieplenia na ocieplenie”. Niektórzy producenci mają tego typu rozwiązanie. Możliwość zastosowania na ocieplenie powinno być ujęte w aprobacie technicznej na dany system.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Trzeba by było dowiedzieć się, który z producentów systemu ocieplenia dopuszcza zastosowanie ocieplenia na ociepleniu. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie styropianu, ponieważ ma niewielką masę.

Sugeruję zastosowanie łączników mechanicznych (1kołków), którymi zamocuje się ocieplenie do warstwy nośnej muru.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proponuję zastosować bloczki 24 cm o klasie gęstości 600kg/m3. Mogą być profilowane na pióra i wpusty i z uchwytami montażowymi lub bez profilowania.

Jeśli chodzi o osiągnięcie współczynnika U dla ściany, to proponuję przestudiować poniższy wykres. Do obliczeń przyjęto współczynnik lambda dla styropianu 0,038W/mK.


Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Przypuszczam, że zastosowano bloczki o klasie gęstości 600kg/m3. Trzeb by było przyjąć współczynnik lambda na poziomie 0,25 W/mK.

Gdyby ocieplono tę konstrukcję styropianem o grubości 10cm, to uzyska Pan współczynnik U=0,22W/m2K.

W zasadzie w tej chwili to jest jedyna możliwość wykonania termoizolacji. Można by było wypełnić pustkę powietrzną ale jest to niewielka grubość, więc sugeruję wykonanie termoizolacji na zewnątrz.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Nie ma sensu wykonywać ocieplenia po stronie wewnętrznej. Wykonanie izolacji na zewnątrz jest wystarczające. Z punktu widzenia fizyki budowli ocieplanie od wewnątrz jest niekorzystne a czasami wręcz nieprawidłowe.

Wykonanie izolacji wewnątrz budynku jest też niepraktyczne z punktu widzenia użytkowania pomieszczeń (1słaba powierzchnia wykończonej ściany wewnątrz budynku).

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
W zasadzie należy wtedy zadbać o właściwą wentylację pomieszczeń.
Tak gruba warstwa styropianu będzie powodować, że punkt nie wystąpi punkt rosy w przegrodzie w materiale konstrukcyjnym lub w warstwie wełny.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy