Zaprawa

Czy można łączyć bloczki silikatowe i beton komórkowy Solbet za pomocą kleju na cemencie białym?

Zadane pytanie:

Zaprawa do betonu komórkowego i silikatów: Jako pierwszą warstwę na fundamencie chcę dać bloczki z silikatów na zaprawie zwykłej (tylko pierwsza warstwa), reszta domu będzie murowana z betonu komórkowego na klej. Czy do połączenia silikatu i bloczku Solbet mogę użyć kleju do betonu komórkowego na cemencie białym? I drugie pytanie, w związku z różnicą wymiarów silikatu i betonu komórkowego niektóre spoiny pionowe będą się spotykały ,lub przewiązanie będzie mniejsze niż 10 cm. Czy tak może być?

Odpowiedź Solbet:

Nie wiem z czego wynika to rozwiązanie, bowiem nie ma potrzeby wykonywania pierwszej warstwy z silikatów. Można jako pierwszą warstwę również zastosować bloczki SOLBET, murując je na zaprawie cementowej, by można było zniwelować nierówności ściany fundamentowej. Jest to rozwiązanie nawet wskazane, ponieważ pierwsza warstwa muru z betonu komórkowego będzie stanowiła odpowiednią izolacyjność cieplną w strefie przyziemia (w kierunku pionowym i poziomym).

Na wielu budowach z innych materiałów murowych na pierwszą warstwę wykonawcy stosują bloczki z betonu komórkowego, by zastosować wyroby o najlepszej izolacyjności cieplnej w strefie przyziemia.

Jeśli chodzi o przemurowanie, to minimalne przewiązanie dla bloczków o wysokości 24 cm nie może być mniejsze niż 10 cm. Należy więc odpowiednio dociąć bloczki z betonu komórkowego, by spełnić ten warunek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jakie materiały użyć do murowania pierwszej warstwy bloczków bez pióra i wpustu?

Zadane pytanie:

Murowanie pierwszej warstwy: Wiem już, że pierwszą warstwę należy murować na zaprawie cementowej. Jeżeli zastosuję bloczki bez pióra i wpustu to w pierwszej warstwie na spoiny pionowe mam zastosować też zaprawę cementową czy klej?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Spoiny pionowe też powinny być wypełnione zaprawą.

Jeśli ściana ma być jednowarstwowa, to tylko można tylko wykonać to za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Natomiast jeśli ściana będzie ocieplona, to można to zrobić tą samą zaprawą lub zastosować zaprawę do cienkich spoin.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Jak prawidłowo stosować spoiny pionowe przy bloczkach Solbet 30 cm klasy 600?

Zadane pytanie:

Spoina pionowa: Potrzebuje informacji na temat stosowania spoin pionowych pustak 30 cm klasa 600 bez pióra wpustu.Ekipa budowlana nie nakładała kleju na cała grubość spoiny pionowej tylko na rogach a później zacierała z zewnątrz. w wyniku tego grubość spoiny w wielu miejscach to od 0,5 do niekiedy 2cm w środku pusto.majster twierdzi że tak się robi ponieważ powietrze jest lepszym izolatorem ciepła niż pustak? czy ma racje? czy te spoiny będą mostkami termicznymi? zamierzam tą przestrzeń jakoś połatać klejem lub pianką poliuretanową. czy to dobre rozwiązanie?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Jeśli bloczki nie są profilowane na pióra i wpusty, to należy je murować z wypełnieniem spoin pionowych.
Wg Eurokodu 6 oraz obowiązującej normy murowej, za spoinę pionową wypełnioną uważa się spoinę, jeśli zaprawa jest na szerokości nie mniejszej niż 0,4 szerokości elementu murowego.

Czyli np. murując ścianę z bloczków bez profilowania na pióra i wpusty, o szerokości 24cm zaprawę w spoinach pionowych należy nałożyć na szerokości nie mniejszej niż 9,6cm.

Innego rodzaju murowanie, to znaczy nakładanie zaprawy punktowo lub w węższych paskach jest niedopuszczalne.

Pianka może w tym wypadku jedynie spełnić funkcję izolacyjną a nie wiążącą elementy murowe.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy można murować betonem komórkowym Solbet podczas deszczu?

Zadane pytanie:

Murowanie w czasie deszczu: Proszę o informację, czy na klej cienkowarstwowy Solbet można murować ściany z Solbetu 24cm w czasie deszczu i po intensywnym deszczu? Czy deszcz ma wpływ na parametry wymurowanej w takich warunkach ściany?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Nic nie stoi na przeszkodzie, by, jak delikatnie siąpi murować. Natomiast jeśli mocno leje, to po pierwsze szlifowanie kolejnych warstw staje się kłopotliwe, po drugie padający deszcz wymywa zaprawę a po trzecie to murowanie jest nieprzyjemne. W zasadzie, jak mocno pada, to murowanie w jakiejkolwiek innej technologii i z innych elementów (ceramicznych, silikatowych) też z tego względu nie wchodzi z punktu praktycznego w rachubę.

Jeśli to możliwe można użyć tymczasowych plandek na stelażu, by przynajmniej podczas murowania nie padało mocno na murowany fragment ściany.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaki obliczyć prawidłowe zużycie zaprawy

Zadane pytanie:

Jaki obliczyć prawidłowe zużycie zaprawy do murowania ścian?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Poniżej przedstawiam tabelę zużycia zaprawy dla różnych elementów murowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy zaprawa do cienkich spoin betonu komórkowego nadaje się do klejenia ścianek działowych z silki?

Zadane pytanie:

Zaprawa do cienkich spoin: Czy klejem 02 do cienkich spoin betonu komórkowego można kleić ścianki działowe z silki? i po jakim czasie będą one nie do ruszenia?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Zaprawa do betonu komórkowego posiada inne parametry od zaprawy do silikatów.
Ta pierwsza ma wytrzymałość na ściskanie dostosowaną do murowania elementów z betonu komórkowego. Z kolei zaprawa do silikatów ma wyższą wytrzymałość na ściskanie oraz wyższą przyczepność niż zaprawa do betonu komórkowego.

Zatem obszary zastosowań obu tych zapraw są inne.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Jak prawidłowo przechowywać zaprawę do cienkich spoin w niskiej temperaturze?

Zadane pytanie:

Jak przechowywać zaprawę do cienkich spoin? Czy niska temperatura może jej zaszkodzić?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Jeśli chodzi o przechowywanie zaprawy, to najważniejsze, by była przechowywana w suchym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Niska temperatura nie spowoduje pogorszenia jakości tego produktu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Jaki jest czas wiązania bloczków Solbet zaprawą cienkowarstwową?

Zadane pytanie:

Jaki jest czas wiązania bloczków Solbet zaprawą cienkowarstwową?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Wszystkie materiały na bazie cementu wiążą i uzyskują swoje końcowe parametry po 28 dniach.
W zasadzie wiele zależy od warunków atmosferycznych w jakich prowadzone są prace. W warunkach normalnych uzyskuje się związanie już po kilku godzinach latem i kilkunastu godzinach np. jesienią. Obniżenie temperatury spowalnia proces wiązania.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy zaprawa klejowa do bloczków Solbet Ideal 42 się utlenia i czy potrzebna jest dodatkowa izolacja?

Zadane pytanie:

Zaprawa klejowa: Rozmawiałem dziś z ekipą, która będzie mi budowała dom. W projekcie powtarzalnym zaproponowana jest budowa tego domu w systemie ściany dwuwarstwowej, jednakże chciałem budować mur jednowarstwowy Solbet Ideal 42 na zaprawę klejową. Właściciel firmy budowlanej stwierdził, że i tak będzie trzeba ocieplić taką ścianę warstwą styropianu, przynajmniej 2 cm, bo zaprawa klejowa się utlenia?! Jak to jest z żywotnością tej zaprawy i czy jest to bezpieczne rozwiązanie na lata. Mam poważne wątpliwości w tej kwestii i proszę o wyczerpująca odpowiedz. Dziękuję.

Odpowiedź Solbet:

Witam.
Zaprawa jest na bazie cementu, więc nic takiego, jak utlenianie się zaprawy nie zachodzi. To bezpieczne rozwiązanie. Stosowane od wielu lat w murach jednowarstwowych. Zaprawy cementowo-wapienne od lat są stosowane w budownictwie

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy można zastąpić zaprawę cienkowarstwową zwykłą zaprawą murarską?

Zadane pytanie:

Zmiana zaprawy: Czy można zastąpić zaprawę cienkowarstwową w postaci kleju zwykłą zaprawą murarską jeżeli w założeniach projektu jest docieplenie ściany grubości 30 cm warstwą styropianu grubości 8cm?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
W takim przypadku, jeśli ściana będzie docieplona można murować bloczki na zaprawie zwykłej.
Gdyby to była ściana jednowarstwowa, to murowanie na zaprawie zwykłej, czyli o spoinach grubości 8 do 15mm jest niedopuszczalne, ponieważ grube spoiny są traktowane jako mostki termiczne.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Jaką zaprawę wybrać: ciepłochłonną, klejową czy tradycyjną dla ścian dwuwarstwowych?

Zadane pytanie:

Jak zaprawa: Zaczynam budowę domu ze ścian 2 warstwowych. Z bloczków betonu komórkowego 240 x 240 x 590 (Solbet 500) + 150 styropianu. Chciałbym się dowiedzieć jakiego rodzaju spoiny wybrać. Zaprawa ciepłochłonna, klejowa czy tradycyjna, chodzi mi jaka powstanie różnica izolacji cieplnej w tych trzech technologiach. Czy jest sens ponosić wyższe koszty budowy?

Odpowiedź Solbet:

Witam,

Do tego typu ścian można zastosować zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą. Ponieważ ściana będzie z warstwą izolacyjną nie jest istotny wpływ zaprawy na izolacyjność cieplną muru. Z tego tytułu nie ma też sensu murować na zaprawę ciepłochronną.

Na zaprawę cienkowarstwową, przy użyciu systemowych kielni łatwo się muruje. Zaprawa cienkowarstwowa, to też mniej wilgoci technologicznej. Z kolei przy użyciu zaprawy zwykłej należy na pewno mieć umiejętności murarskie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Jakie zaprawy stosować do murowania bloczków Solbet?

Zadane pytanie:

Zaprawa murarska: Jakie zaprawy można stosować do murowania bloczków SOLBET?

Odpowiedź Solbet:

Witam,

Najlepiej murować bloczki za pomocą zapraw produkowanych przez naszą firmę. Ponieważ cały asortyment to bloczki o wysokiej dokładności wykonania, więc można je murować na zaprawę cienkowarstwową SOLBET. Jeśli ktoś preferuje murowanie na zwykłą spoinę, to najlepiej to zrobić przy zastosowaniu zwykłej zaprawy SOLBET.

Do murowania ścian jednowarstwowych używa się zaprawę cienkowarstwową. Dzięki temu ściana jest jednorodna termicznie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy