Zaprawa

Witam.
Nie wiem z czego wynika to rozwiązanie, bowiem nie ma potrzeby wykonywania pierwszej warstwy z silikatów. Można jako pierwszą warstwę również zastosować bloczki SOLBET, murując je na zaprawie cementowej, by można było zniwelować nierówności ściany fundamentowej.

Jeśli jednak będzie to wykonywane na warstwie silikatów, to dobrze by było zadbać o to, by bloczki były przewiązane – by spoiny pionowe się mijały o 10cm. Można je murować na zaprawę do cienkich spoin do betonu komórkowego.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Spoiny pionowe też powinny być wypełnione zaprawą.

Jeśli ściana ma być jednowarstwowa, to tylko można tylko wykonać to za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Natomiast jeśli ściana będzie ocieplona, to można to zrobić tą samą zaprawą lub zastosować zaprawę do cienkich spoin.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Jeśli bloczki nie są profilowane na pióra i wpusty, to należy je murować z wypełnieniem spoin pionowych.
Wg Eurokodu 6 oraz obowiązującej normy murowej, za spoinę pionową wypełnioną uważa się spoinę, jeśli zaprawa jest na szerokości nie mniejszej niż 0,4 szerokości elementu murowego.

Czyli np. murując ścianę z bloczków bez profilowania na pióra i wpusty, o szerokości 24cm zaprawę w spoinach pionowych należy nałożyć na szerokości nie mniejszej niż 9,6cm.

Innego rodzaju murowanie, to znaczy nakładanie zaprawy punktowo lub w węższych paskach jest niedopuszczalne.

Pianka może w tym wypadku jedynie spełnić funkcję izolacyjną a nie wiążącą elementy murowe.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by, jak delikatnie siąpi murować. Natomiast jeśli mocno leje, to po pierwsze szlifowanie kolejnych warstw staje się kłopotliwe, po drugie padający deszcz wymywa zaprawę a po trzecie to murowanie jest nieprzyjemne. W zasadzie, jak mocno pada, to murowanie w jakiejkolwiek innej technologii i z innych elementów (1ceramicznych, silikatowych) też z tego względu nie wchodzi z punktu praktycznego w rachubę.

Jeśli to możliwe można użyć tymczasowych plandek na stelażu, by przynajmniej podczas murowania nie padało mocno na murowany fragment ściany.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Poniżej przedstawiam tabelę zużycia zaprawy dla różnych elementów murowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Zaprawa do betonu komórkowego posiada inne parametry od zaprawy do silikatów.
Ta pierwsza ma wytrzymałość na ściskanie dostosowaną do murowania elementów z betonu komórkowego. Z kolei zaprawa do silikatów ma wyższą wytrzymałość na ściskanie oraz wyższą przyczepność niż zaprawa do betonu komórkowego.

Zatem obszary zastosowań obu tych zapraw są inne.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Jeśli chodzi o przechowywanie zaprawy, to najważniejsze, by była przechowywana w suchym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Niska temperatura nie spowoduje pogorszenia jakości tego produktu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Wszystkie materiały na bazie cementu wiążą i uzyskują swoje końcowe parametry po 28 dniach.
W zasadzie wiele zależy od warunków atmosferycznych w jakich prowadzone są prace. W warunkach normalnych uzyskuje się związanie już po kilku godzinach latem i kilkunastu godzinach np. jesienią. Obniżenie temperatury spowalnia proces wiązania.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Zaprawa jest na bazie cementu, więc nic takiego, jak utlenianie się zaprawy nie zachodzi. To bezpieczne rozwiązanie. Stosowane od wielu lat w murach jednowarstwowych. Zaprawy cementowo-wapienne od lat są stosowane w budownictwie

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
W takim przypadku, jeśli ściana będzie docieplona można murować bloczki na zaprawie zwykłej.
Gdyby to była ściana jednowarstwowa, to murowanie na zaprawie zwykłej, czyli o spoinach grubości 8 do 15mm jest niedopuszczalne, ponieważ grube spoiny są traktowane jako mostki termiczne.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Do tego typu ścian można zastosować zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą. Ponieważ ściana będzie z warstwą izolacyjną nie jest istotny wpływ zaprawy na izolacyjność cieplną muru. Z tego tytułu nie ma też sensu murować na zaprawę ciepłochronną.

Na zaprawę cienkowarstwową, przy użyciu systemowych kielni łatwo się muruje. Zaprawa cienkowarstwowa, to też mniej wilgoci technologicznej. Z kolei przy użyciu zaprawy zwykłej należy na pewno mieć umiejętności murarskie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Najlepiej murować bloczki za pomocą zapraw produkowanych przez naszą firmę. Ponieważ cały asortyment to bloczki o wysokiej dokładności wykonania, więc można je murować na zaprawę cienkowarstwową SOLBET. Jeśli ktoś preferuje murowanie na zwykłą spoinę, to najlepiej to zrobić przy zastosowaniu zwykłej zaprawy SOLBET.

Do murowania ścian jednowarstwowych używa się zaprawę cienkowarstwową. Dzięki temu ściana jest jednorodna termicznie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy