Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Izolacyjność termiczna

Beton komórkowy jest jedynym materiałem, który łączy dwie przeciwstawne cechy: wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność cieplną. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ jest niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Dla bloczków SOLBET Ideal o gęstości 400 wartość obliczeniowa tego współczynnika wynosi λ = 0,100 W/mK.

Parametrem określającym izolacyjność cieplną przegród jest współczynnik przenikania ciepła U, którego wartość zależy od rodzaju materiału, czyli współczynnika przewodzenia ciepła λ i grubości przegrody.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla poszczególnych klas gęstości i grubości ścian
Gęstość brutto [kg/m3] Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λ 10 dry [W/mK] Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ [W/mK] Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian z bloczków SOLBET o określonej gęstości brutto i grubości wyrażonej w mm
60 80 100 120 180 240 300 360 420
400* 0,095 0,100                 0,23
400 0,100 0,105           0,41   0,28 0,24
500 0,130 0,140       0,98 0,69 0,53 0,44 0,37  
600 0,160 0,170 1,92 1,57 1,32 1,15 0,82 0,64 0,52 0,44  
700 0,180 0,190       1,25   0,70      

*) - asortyment SOLBET Ideal

UWAGA:
Parametry izolacyjności cieplnej podawane są w deklaracjach właściwości użytkowych. Są to wpsółczynniki przewodzenia ciepła deklarowane λ 10, dry (czyli dla materiału w stanie suchym). Do obliczeń współczynnika przenikania ciepła należy przyjmować współczynniki przewodzenia ciepła obliczeniowe, uwzględniające wilgotność ustabilizowaną. Współczynnik te podajemy w powyższej tabeli w trzeciej kolumnie (Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy).