Solbet Produkty Chemia budowlana Zaprawy tynkarskie Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny 5.2

Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny 5.2

Zastosowanie:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:
Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami  roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 5,7 litra wody na 30 kg suchej mieszanki
 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
 • Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: do 30 minut
 • Grubość warstwy: od 5 do 15 mm  (max 2 warstwy)
 • Zużycie zaprawy: około 1,3 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
 • Gęstość: minimum 1500 kg/m3
 • Grubość kruszywa: do 0,5 mm
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,2 N/mm2 ; FP: A, B w zależności od podłoża
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tab. A12,dla P=50%): λ 10,dry,mat  = 0,61 W/mK
 • Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II (od 1,5 N/mm2 do 5 N/mm2)
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta charakterystyki
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy