Solbet Słownik A Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego – gotowy projekt musi być przystosowany do warunków konkretnej działki oraz warunków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez gminę, na terenie której ma być wybudowany dom lub – w przypadku braku planu – do warunków zabudowy. Za część obowiązkową adaptacji uważa się:

  • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
  • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
  • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji,
  • przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy