Solbet Słownik A Autoklawizowany beton komórkowy

Autoklawizowany beton komórkowy

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) – należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata. Powstaje z cementu, wapna i gipsu jako spoiw, wypełniaczy w postaci piasku i niewielkich ilości proszku aluminiowego (lub pasty), który działa jak środek porotwórczy. Z betonu komórkowego produkuje się konstrukcyjne niezbrojone i zbrojone elementy ścian. To najcieplejszy materiał konstrukcyjny – bardzo niski współczynnik ciepła zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną wznoszonych z niego budynków.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy