Beton

Beton – materiał kompozytowy, otrzymany w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, uzyskanej poprzez zmieszanie spoiwa, kruszywa i wody. Często zawiera również dodatki mineralne i domieszki chemiczne.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy