Solbet Słownik C Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, które określają całkowite obliczeniowe lub zmierzone zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby związane z typowym użytkowaniem budynku, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.  

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy