Solbet Słownik D Dom energooszczędny

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny – budynek, którego sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP osiąga wartość poniżej poziomu 70 kWh/(m2·rok). W europejskiej normie ISO został wprowadzony podział poziomu energooszczędności w zależności od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku w ciągu roku:

  • powyżej 70 kWh/(m2·rok) – dom poza klasą energooszczędności,
  • 30-70 kWh/(m2·rok) – dom energooszczędny,
  • 15-30 kWh/(m2·rok) – dom niskoenergetyczny,
  • 1-15 kWh/(m2·rok) – dom pasywny,
  • 0 kWh/(m2·rok) – dom zeroenergetyczny, 
  • dom o dodatnim bilansie energetycznym – dom plus energetyczny.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy