Solbet Słownik E Energia ze źródeł odnawialnych

Energia ze źródeł odnawialnych

Energia ze źródeł odnawialnych – energia pochodząca z niekopalnych źródeł odnawialnych, czyli energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, geotermalna i hydrotermalna, energia oceanów, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz).

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy