Solbet Słownik G Gęstość strumienia ciepła

Gęstość strumienia ciepła

Gęstość strumienia ciepła – jest to ilość ciepła przepływająca z jednego ośrodka do drugiego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy