Solbet Słownik I Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna – parametr informujący o tym, w jakim stopniu przegroda chroni przed hałasem z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń. Wskaźnik izolacyjności akustycznej R’A1 wyrażany jest w decybelach (dB). Im wartość współczynnika jest większa, tym lepiej. 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy