Solbet Słownik I Izolacyjność termiczna

Izolacyjność termiczna

Izolacyjność termiczna (cieplna) – w budownictwie izolacyjność cieplna przegrody, czyli ścian, dachów i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Izolacyjność cieplna ściany budynku zależy od jej grubości oraz użytych do jej budowy materiałów. Można ją obliczyć ze wzoru: U =   ƛ/d [W/(m2·K)], gdzie ƛ – współczynnik przewodzenia ciepła ściany [W/(m·K)]; d – grubość ściany [m]. Im współczynnik U jest niższy, tym lepiej. 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy