Solbet Słownik M Marka zaprawy

Marka zaprawy

Marka zaprawy – symbol literowo-liczbowy (np. M5) klasyfikujący zaprawę pod względem jej wytrzymałości na ściskanie. Liczba w symbolu marki oznacza średnią wytrzymałość zaprawy (w MPa) na ściskanie po 28 dniach twardnienia.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy