Solbet Słownik O Opór cieplny R

Opór cieplny R

Opór cieplny R – określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła; wyrażony jest w (m2·K)/W. Opór cieplny ściany jest sumą oporu wszystkich warstw ściany. Im jest on większy, tym mniejsze są straty ciepła w budynku. Opór cieplny jest odwrotnością współczynnika ciepła U.  

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy