Solbet Słownik P Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany – składa się z części architektonicznej, czyli rysunków elewacji, rzutów fundamentów i wszystkich kondygnacji oraz przekrojów detali, a także części opisowej, w której znajdziemy opis technologii i zastosowanych rozwiązań, informacje na temat konstrukcji budynku oraz zestawienie materiałów. Taki projekt staje się projektem budowlanym dopiero po przystosowaniu go do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołączeniu wymaganych przez urząd załączników, np. ekspertyzy geotechnicznej czy opinii konserwatora zabytków, a także oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu  dostaw energii, wody, gazu i warunkach przyłączenia do sieci. Tak przygotowany projekt budowlany dołącza się do wniosku o zezwolenie na budowę.  

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy