Solbet Słownik R Rekuperacja

Rekuperacja

Rekuperacja – system odzysku ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych bezpowrotnie ucieka. Proces polega na zasysaniu świeżego powietrza zewnętrznego poprzez czerpnię, które przechodząc przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewają się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku. Następnie ogrzane powietrze nawiewane jest do pomieszczeń. 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy