Solbet Słownik R Rekuperator

Rekuperator

Rekuperator – urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Działanie rekuperatora polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego. Cały proces odbywa się samoistnie, bez mieszania się powietrza wchodzącego z wychodzącym. Wymiana powietrza w budynku powoduje, że zimne powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane do temperatury zbliżonej do temperatury panującej wewnątrz budynku. Stopień podgrzania powietrza zewnętrznego przez usuwane powietrze wewnętrzne zależy od sprawności wymiennika rekuperatora. Im wyższa sprawność – tym cieplejsze powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy