Solbet Słownik Ś Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument zawierający informację o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania, sporządzony na podstawie przepisów odrębnych. Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r., w którym podano także metodologię obliczania takiej charakterystyki energetycznej oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy