Solbet Słownik W Współczynnik ƛ

Współczynnik ƛ

Współczynnik ƛ – współczynnik przewodzenia ciepła. To podstawowy parametr określający termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawany jest w W/(m·K). Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepsza jest izolacyjność cieplna materiału. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstw izolacji. Zastosowanie materiału termoizolacyjnego o jak najniższym współczynniku ƛ pozwoli uzyskać odpowiednią izolacyjność termiczną ściany przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej grubości ocieplenia, a więc i całej przegrody.

 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy