Solbet Słownik Z Zaprawa ciepłochronna

Zaprawa ciepłochronna

Zaprawa ciepłochronna – mieszanka cementowa lub cementowo-wapienna z dodatkiem składników, które polepszają właściwości termoizolacyjne zaprawy. Do wykonania takich zapraw używa się tradycyjnych spoiw, lekkich wypełniaczy i kruszyw w postaci granulek styropianowych, perlitu, wermikulitu lub keramzytu oraz dodatków i domieszek uszlachetniających. Lekkie wypełniacze w zaprawie powodują zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy