Solbet FAQs Bloczki Czy warto wybrać bloczek o gęstości 600 na ścianę nośną trójwarstwową?

Czy warto wybrać bloczek o gęstości 600 na ścianę nośną trójwarstwową?

Zadane pytanie:

Opór bloczków: Zastanawiam się nad wyborem bloczka o gęstości 600 na ścianę nośną trójwarstwową. W materiałach promocyjnych (katalog produktów na 2014r) znalazłem zapis ze ściana z takich bloczków o grubości 0,24 ma U=0,64 (dla lambdy 0,17). Czy są to parametry dla samych bloczków czy dla muru na konkretnej zaprawie? Zastanawia mnie jakie będą różnice w parametrach ściany pomiędzy zaprawą tradycyjna (cementowo wapienną 1cm) a cienkowarstwową 3mm z państwa oferty?

Odpowiedź Solbet:

Na ścianę nośną można przyjąć klasę gęstości 500 lub 600. Jeśli konstruktor stwierdzi, że 500 będzie wystarczająca, to tym bardziej klasę gęstości 600.
Podane współczynniki U są dla ścian, przy założeniu, że są murowane na zaprawę do cienkich spoin SOLBET. Ponieważ wpływ cienkich spoin nie powoduje powstania mostków termicznych i taką ścianę uważa się za jednorodną termicznie.

Gdyby bloczki były murowane na zaprawę tradycyjną, to należy uwzględniać mostki liniowe. Przyjmując udział spoin w 1m2 muru można to oszacować. Z obliczeń wynika, że mur na zaprawie tradycyjnej SOLBET 0.5, przy grubości spoin 15mm uzyskuje wsp. U=0,81W/m2K.

Jednak mając na uwadze to, że mury te będą ocieplone, to wpływ zapraw murarskich na współczynnik przenikania ciepła dla ściany z ociepleniem oraz warstwą licową nie jest istotny,

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy