Solbet FAQs Bloczki Jaką lambdę mają bloczki Optima?

Jaką lambdę mają bloczki Optimal?

Zadane pytanie:

Jakie są wartości współczynnika przewodzenia ciepła (lambdy) dla bloczków Solbet Optimal, i jak wpływają one na efektywność izolacji termicznej w konstrukcjach ściennej?

Odpowiedź Solbet:

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz współczynnika przenikania ciepła podane są w poniższym linku:
https://www.solbet.pl/zalety-betonu-komorkowego/wysoka-izolacyjnosc-termiczna

Trzeba zwrócić uwagę na to, że do obliczeń współczynnika przenikania ciepła powinno się przyjąć współczynnik lambda obliczeniowy, a nie deklarowany. Dlatego podane są dwa współczynniki.
Wszystkie wartości przyjmowanej do obliczeń współczynnika przenikania ciepła U lambdy to wartości obliczeniowe uwzględniające fakt, że wbudowany materiał ma wilgotność ustabilizowaną a nie jest to materiał w stanie suchym (taki materiał poddaje się badaniu, by uzyskać wsp. lambda deklarowane).

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy