Ściana szersza od fundamentu: Mam projekt domu, w którym ściany nośne zewnętrzne mam wykonać z bloczków Solbet 24 x 24 x 59, wykonawca proponuje mi, abym zamienił je na bloczki 36, co spowoduje, że ściana będzie wystawała na fundamencie (grubości 25 cm). Czy w związku z tym muszę wykonać szerszy fundament?

Frequently Asked Questions


Nadwieszenie ściany może wynosić maksymalnie 1/3 grubości ściany nadwieszanej.

W Pana przypadku, gdy zastosuje Pan bloczki 36 cm nadwiesić można w sumie 12 cm. Czyli ściana fundamentowa powinna mieć minimum 24 cm. Więc sytuacja jest dobra.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Ścianę jednowarstwową najlepiej murować za pomocą zaprawy cienkowarstwowej. Po nałożeniu zaprawy i ustabilizowaniu bloczka grubość spoiny praktycznie wynosi 1 mm. W ten sposób spoiny nie wpływają na pogorszenie izolacyjności wymurowanej ściany.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Beton komórkowy uzyskano w 1877 roku. Zernikow sporządził zaprawę wapienno-piaskową w parze wodnej. I pod wysokim ciśnieniem.

Następne lata w 1880 roku opracowano technologię, który stał się podstawą produkcji materiałów budowlanych utwardzanych parą.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Asortyment bloczków jest szeroki. Na ściany nośne używa się bloczki o szerokości od 18 cm. Asortyment najczęściej stosowany to 24 cm, 30, 36 oraz 42 cm.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Witam.

Do tego typu ścian można zastosować zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą. Ponieważ ściana będzie z warstwą izolacyjną nie jest istotny wpływ zaprawy na izolacyjność cieplną muru. Z tego tytułu nie ma też sensu murować na zaprawę ciepłochronną.

Na zaprawę cienkowarstwową, przy użyciu systemowych kielni łatwo się muruje. Zaprawa cienkowarstwowa, to też mniej wilgoci technologicznej. Z kolei przy użyciu zaprawy zwykłej należy na pewno mieć umiejętności murarskie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Najczęściej do tego rodzaju ścian stosuje się zamiennie bloczki SOLBET Optimal o szerokości 24 cm i klasie gęstości 600. Bloczki mogą być profilowane lub bez profilowania na pióra i wpusty.

Bloczki najlepiej murować na murarską zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą SOLBET. Cały asortyment produkowanych bloczków można murować na zaprawę cienkowarstwową.

Zaprawy do murowania wytwarzamy w naszym zakładzie w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie produkujemy asortyment chemii budowlanej.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Beton komórkowy SOLBET składa się z mineralnych surowców. W skład wchodzą: piasek, woda i wapień. Do produkcji stosowany jest też proszek aluminiowy lub pasta aluminium, która służy tylko do wytworzenia porów powietrza. Aluminium wchodząc w reakcję powoduje powstawanie wodoru, który ulatniając się tworzy w materiale pory powietrza. Po wyprodukowaniu materiału nie ma śladu po tym dodatku.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Najlepiej murować bloczki za pomocą zapraw produkowanych przez naszą firmę. Ponieważ cały asortyment to bloczki o wysokiej dokładności wykonania, więc można je murować na zaprawę cienkowarstwową SOLBET. Jeśli ktoś preferuje murowanie na zwykłą spoinę, to najlepiej to zrobić przy zastosowaniu zwykłej zaprawy SOLBET.

Do murowania ścian jednowarstwowych używa się zaprawę cienkowarstwową. Dzięki temu ściana jest jednorodna termicznie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Taka przebudowa jest możliwa. Na pewno zbrojenie będzie potrzebne do wykonania wylewki w miejscu, gdzie teraz jest otwór.

Ponieważ jest to ingerencja w konstrukcję budynku, to taka zmiana będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania projektu. Dlatego radzę skontaktować się z uprawnionym projektantem, który na pewno Pani poradzi, jak to należy wykonać i przygotuje projekt potrzebny do uzyskania pozwolenia na przebudowę.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy