Solbet FAQs Ściany Jak powinna być wykonana przerwa między ścianką działową a stropem?

Jak powinna być wykonana przerwa między ścianką działową a stropem?

Zadane pytanie:

Ścianki działowe: Proszę o informację czy ścianki działowe powinno wymurować się ok 2 cm poniżej stropu i tą przerwę uzupełnić pianką poliuretanową czy lepiej zaprawą murarską?

Odpowiedź Solbet:

Górna krawędź ściany działowej powinna być oddylatowana od wykonanego nad nią stropu. Dylatację uzyskuje się poprzez wykonanie 2-3 cm szczeliny pomiędzy ścianami działowymi a stropem, by móc umożliwić ugięcie stropu w taki sposób, by nie dociążył on ściany działowej.
Szczelinę tę powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym. Może to być np. sprężysta wełna mineralna lub elastyczna piana poliuretanowa np. FlexiFoam.

Nie należy łączyć górnej krawędzi ściany ze stopem za pomocą zaprawy, normalnej piany poliuretanowej lub innych podobnych materiałów mało ściśliwych. Wypełnienie powstałej szczeliny w taki sposób, może spowodować sytuację, w której konstrukcja oprze się na murze, który może zostać uszkodzony.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy