Solbet FAQs Bloczki Czy ściany z bloczków Ideal 42cm trzeba docieplać?

Czy ściany z bloczków Ideal 42 cm trzeba docieplać?

Odpowiedź Solbet:

Bloczki Solbet Ideal 42cm odmiany 350 przeznaczone są do wykonywania ścian jednowarstwowych bez dodatkowego ocieplenia. Ściana wniesiona z takich bloczków będzie charakteryzować się współczynnikiem U = 0,20 W/(m2·K). Czyli spełnia aktualne wymagania (01-2021r.) ochrony cieplnej dla ścian zewnętrznych. Decydując się na budowę ścian jednowarstwowych należy je wykonać systemowo, a więc przy użyciu wspomnianych już bloczków, nadproży z betonu komórkowego zbrojonego SOLBET, kształtek U, płytek z betonu komórkowego oraz zaprawy murarskiej do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET 0.1. Należy też zadbać o dobrą ekipę budowlaną i dopilnować stosowania przez nią odpowiednich rozwiązań systemowych.

Nie trzeba zatem dodatkowo ocieplać murów wykonanych systemowo. Dobrze wykonane mury spełnią swoje zadanie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy