Solbet FAQs Konstrukcja Do czego służy zbrojenie pod oknem w spoinie bloczków?

Do czego służy zbrojenie pod oknem w spoinie bloczków?

Zadane pytanie:

Zbrojenie pod oknem: W jakim celu układa się zbrojenie w spoinie pod ostatnią warstwą bloczków pod otworem okiennym?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
W konstrukcji murowej są pewne miejsca, w których występuje koncentracja naprężeń mogąca powodować uszkodzenia ściany. Niezależnie od zastosowanego materiału należy temu przeciwdziałać. Dotyczy to stref w obrębie otworów (1strefie podokiennej oraz w miejscu, gdzie występuje nadproże).

Często widać tego typu rysy w budynkach.

Zbrojenie pod oknem ma uniemożliwić powstanie rys pod oknem.

Zbrojenie to daje się niezależnie od zastosowanego materiału murowego. Tego typu wzmocnienia należy wykonywać również w murach z ceramiki, silikatów i innych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Poniżej przedstawiam zasadę powstawania zarysowań, zdjęcie uszkodzenia oraz sposób przeciwdziałania powstawaniu rys.


Rys. 1: Przyczyna powstawania rys w obrębie okna


Rys. 2: Mechanizm powstawania rys


Fot.: Typowe rysa podokienna


Rys. 3: Sposób przeciwdziałania rysom pod oknami

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy