Solbet FAQs Konstrukcja Czy bloczki Solbet mogą być zastosowane na podpiwniczenie?

Czy bloczki Solbet mogą być zastosowane na podpiwniczenie?

Odpowiedź Solbet:

Oczywiście, jest możliwe wykonanie ścian piwnic z bloczków SOLBET.
W tym wypadku ściany piwnic, ze względu na napór gruntu, powinny mieć wypełnione spoiny poziome i pionowe (niezależnie od tego, czy bloczki będą miały profilowane powierzchnie, czy będą gładkie). Nie ma znaczenia rodzaj zastosowanej zaprawy. Może to być zaprawa tradycyjna lub do cienkich spoin (na cemencie szarym lub białym).

Do tych celów najlepiej zastosować bloczki o klasie gęstości 600 z profilowaniem na wpust (typ W) o szerokości (grubości) 24cm lub szersze.

Normowe dopuszczenie betonu komórkowego do zastosowania w ścianach poniżej poziomu gruntu nie zwalnia z obowiązku wykonania odpowiedniej izolacji. Jej rodzaj zależy od warunków gruntowo wodnych w miejscu budowy. Możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu lekkiego lub średniego, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. Jeśli występuje woda pod ciśnieniem, wywierająca na budynek ciśnienie hydrostatyczne należy wykonać izolację typu ciężkiego tzw. przeciwwodnej.

Poniżej załączam przykłady z naszego Atlasu Detali Konstrukcyjnych.


Ilustracja 1: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami jednowarstwowymi


Ilustracja 2: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami z ociepleniem

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy