Solbet Bloczki Współczynnik U: Mam w projekcie współczynnik przenikania ciepła U0,17 dla scian zew. Mam wasz bloczek komórkowy 24 cm. Ile i jakiego powinienem dać styropianu aby osiągnąć ww współczynnik?

Witam.
Przypuszczam, że jest to bloczek klasy gęstości 500 lub 600.
Oznacza to, że należy “500” ocieplić styropianem grubości 17cm, natomiast “600” styropianem grubości 18cm.

Do obliczeń przyjąłem styropian o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,04W/mK.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy