Beton komórkowy

Witam.
Materiał można składować bezterminowo. Nie straci on swoich właściwości. Co do oznakowania, to za folią powinna być kartka z oznaczeniem produktu, gdzie są podane wszystkie dane dotyczące zakupionego materiału.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
PP2-04S +GT to oznakowanie wyrobu wg normy niemieckiej. To nic innego, jak bloczek o wysokiej dokładności wykonania, czyli TLMB (1do murowania na cienką spoinę), o klasie gęstości 400 i wytrzymałości na ściskanie 2MPa, profilowany na pióra i wpusty i z uchwytami montażowymi.
To odpowiada asortymentowi bloczków SOLBET Ideal, które są klasy gęstości 400, mają wytrzymałość na ściskanie 2MPa i są profilowane na pióra i wpusty i z uchwytami montażowymi. Też mają takie same odchyłki wymiarowe, czyli do murowania na cienką spoinę. Parametry cieplne obu materiałów niczym się nie róźnią.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany z betonu komórkowego docelowo należy wykończyć tynkiem, lub innym materiałem licowym.
Budynek bez tynku można pozostawić np. jedną, dwie zimy po zakończeniu budowy, pod warunkiem, że odprowadzi się prawidłowo wodę opadową z połaci dachowej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Wymiar modułowy wszystkich bloczków SOLBET wynosi:

  • długość: 590mm ± 1,5mm
  • wysokość 240mm ± 1mm
  • szerokość jest uzależniona od asortymentu ± 1,5mm


Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Można używać każdych gęstości.
W praktyce jednak do ścian nośnych 240 mm zazwyczaj używa się bloczki o klasie gęstości 600. Bloczki te są ogólnodostępne. Mogą być profilowane lub bez profilowania. Klasa gęstości 500 może też być stosowana.
Niezależnie od  zastosowanego materiału, jego zastosowanie w konkretnym projekcie powinno być poparte analizą projektową.
Dostarczony asortyment jest opisany na fakturze oraz na kartkach, które umieszczone są pod folią na opakowaniu bloczków.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Tak, bloczki z betonu komórkowego o klasie gęstości 400 są materiałem konstrukcyjnym. Parametry techniczne i cechy tego materiału w zupełności wystarczą do wykonywania ścian nośnych budynków jednorodzinnych i nie tylko jednorodzinnych.
Klasa 400 stosowana jest do wykonywania ścian jednowarstwowych. Do tego stosuje się bloczki o 42 cm.

Gdyby miało tak być, że ten materiał się nie nadaje, to żaden z producentów nie podejmowałby ryzyka wprowadzania tego materiału do obrotu i stosowania.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany nie oddychają. Wymiana powietrza musi być zrealizowana przez sprawnie działającą i wydajną wentylację. Zatem docieplenie styropianem jest rozwiązaniem prawidłowym.

Oczywiście, jest możliwość spotkania się z naszym doradcą technicznym.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Akurat jest zupełnie odwrotnie.
Proszę zobaczyć tutaj:
https://www.solbet.pl/odpornosc_na_zawilgocenie_i_dzialanie_mrozu.php

Dla potwierdzenia może Pan wykonać prosty test. Położyć na jeden dzień do naczynia z wodą wycinek bloczka i ceramiki tak, by były one zanurzone w wodzie do 1/3 wysokości. A następnie wyciągnąć je i obserwować, który szybciej wyschnie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Beton komórkowy ma jedynie ponad 100 letnią tradycję. W Polsce zaczęto produkować beton komórkowy przed 60 laty. Między innymi niektóre budynki w naszym zakładzie w Solcu Kujawskim są wybudowane z betonu komórkowego. Budynki te są użytkowane i mają się dobrze.
To dla nas potwierdzenie, że materiał jest trwały, zwłaszcza, że część ściany jest celowo przez nas odkryta, by obserwować, jak się zachowuje beton komórkowy w warunkach, gdy ściana jest niezabezpieczona.

Trzeba mieć na uwadze, że zamki krzyżackie budowano z ceramiki zupełnie innej niż w obecnych czasach.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proces wysychania budynku przebiega w ciągu 3 – 5 lat. W pierwszym etapie użytkowania budynku bardzo ważną rolę odgrywa sprawnie działająca wentylacja, której zadaniem jest m.in. usunięcie wilgoci technologicznej, której jest sporo w budynku po jego wybudowaniu.

A co do właściwości betonu komórkowego, to beton komórkowy ze względu na swoją porowatość bardzo szybko oddaje wilgoć.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Beton komórkowy uzyskano w 1877 roku. Zernikow sporządził zaprawę wapienno-piaskową w parze wodnej. I pod wysokim ciśnieniem.

Następne lata w 1880 roku opracowano technologię, który stał się podstawą produkcji materiałów budowlanych utwardzanych parą.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

W budynkach typu stajnie i obory, w toku produkcji zwierzęcej występuje środowisko wilgotne, które wg Polskie Normy PN-B-03002 (1Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie) jest zaklasyfikowane do klasy ekspozycji MX2. W myśl ww. normy elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego mogą być stosowane w środowisku wilgotnym i mokrym MX2. Jednak nie znając szczegółów i mając na uwadze możliwość wystąpienia środowiska agresywnie chemicznego wewnątrz pomieszczeń inwentarskich zaleca się zabezpieczenie ścian za pomocą emulsji lub innych preparatów na bazie żywic epoksydowych. Takie wykończenie wewnątrz pomieszczeń powinno zagwarantować trwałe zabezpieczenie ścian przed wilgocią oraz środowiskiem chemicznie agresywnym, jakie może wystąpić w tego typu obiektach.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy