Ścianka działowa: Na poddaszu o wysokości 3m planuję postawić ściankę działową o wysokości około 2,5m i długości około 4m. Na ściance planuję powiesić WC i bidet. Czy taką ściankę o grubości np 11,5cm można zakotwić tylko z jednej strony do słupa żelbetowego? Czy będzie ona wystarczająco stabilna? Drugi koniec ściany będzie się stykał poprzez ościeżnicę z prostopadle stojącą ścianą działową z karton gipsu. Z góry dziękuję za pomoc.

Frequently Asked Questions


Witam.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (1poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Punkt styku ze ścianą gipsową można wykonać przyklejając bloczki SOLBET za pomocą kleju poliuretanowego. Jednak ze względu na kiepską stabilność ściany G-K należy tę krawędź przyjąć, jako swobodną.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
To bardzo trafny wybór.
Podane współczynniki U są dla ścian, przy założeniu, że są murowane na zaprawę do cienkich spoin SOLBET. Ponieważ wpływ cienkich spoin nie powoduje powstania mostków termicznych i taką ścianę uważa się za jednorodną.

Gdyby to było murowane na zaprawę tradycyjną, to należy uwzględniać mostki liniowe. Przyjmując udział spoin w 1m2 muru można to oszacować. Z obliczeń wynika, że mur na zaprawie tradycyjnej SOLBET 0.5, przy grubości spoin 15mm uzyskuje wsp. U=0,81W/m2K.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jak Pan słusznie zauważył, w przypadku ścian 24cm wykonane słupki w kształtkach U mogą mieć niewystarczający przekrój.
Obawiam się, że połączenie dwóch kształtek też za wiele nie zmieni, ponieważ słupki w ścianie kolankowej są poddane wypychaniu na zewnątrz, więc zależy nam na wymiarze poprzecznym słupków, czyli w tym wypadku 12cm może być za mało.

Aby zwiększyć wymiar poprzeczny można użyć kształtek np. wycinając z jednej strony ścianki i szalując słupki z jednej strony za pomocą deskowania. Wtedy uzyska się już wymiar żelbetu 18cm x 36cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
 

Witam.
Jeśli jest taka potrzeba na wnękę, by ulokować w nim roletę, to jest to oczywiście możliwe. W tym wypadku nadproże o szerokości 18cm do muru z bloczków 24cm jest wystarczające.

Czasami też się to realizuje inaczej. Nadproże lokuje się nad rolokasetą, a poniżej daje się nadproże, które stanowi tylko element maskujący.

Ideę tego rozwiązania przestawiam poniżej. Jest to akurat rozwiązanie dla ściany jednowarstwowej, ale chodzi o zasadę.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
By murować ściany bez spoin pionowych należy zastosować bloczki, które mają profilowane powierzchnie czołowe na pióra i wpusty.
Jeśli ściany będą z ociepleniem, to proponuję wybrać boczki SOLBET Optimal profilowane na pióra wpusty, o grubości 24cm i klasie gęstości 600 lub 500.
Jeśli ściany mają być jednowarstwowe, to należy wybrać bloczki SOLBET Ideal o grubości 42cm. Bloczki SOLBET Ideal są profilowane i są produkowane w gęstości 400kg/m3. Należy je murować na zaprawę murarską do cienkich spoin. Proponuję zastosować zaprawę murarską SOLBET do betonu komórkowego cienkowarstwową 0.1 lub 0.2.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli ściany zostały ocieplone styropianem, to można zastosować tynk cienkowarstwowy SOLBET Terazyt S Baranek lub SOLBET Terazyt S Kornik. Oba tynki są szlachetnymi, mineralnymi zaprawami tynkarskimi, które wchodzą w skład systemu ocieplenia SOLBET GABIT Termo. Uprzednio, na warstwę ocieplenia należy oczywiście przykleić siatkę tynkarską z klejem. Do tego może posłużyć klej SOLBET Gabit Termo Plus biały lub szary.

Można zastosować również inny tynk, tzn. innego producenta, który dopuszcza zastosowanie swojego wyrobu na ociepleniu ze styropianu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ma Pani rację. Zaleca się, by ściana w strefie przyziemia była uformowana w cokół o wysokości 30cm od poziomu terenu. To część ściany, która jest narażona na zawilgocenia wodą odbijającą się od terenu (1tzw. woda obryzgująca). Można tę część wykonać z betonu komórkowego i zabezpieczyć ją za pomocą tynku odpornego na wilgoć “np. tynk marmolitowy” lub np. przykleić płytki zabezpieczając również uprzednio ścianę za pomocą hydroizolacji.
Często wynosi się ścianę fundamentową powyżej gruntu, by cokół był wykonany z bloczków betonowych. Proszę zobaczyć na ilustracji poniżej, gdzie przedstawiono detal najpopularniejszego rozwiązania strefy przyziemia dla ściany z ociepleniem.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to beton komórkowy ma we wszystkich kierunkach te same parametry, więc można wymurować bloczki ustawiając je “na boku”. Należ przy tym pamiętać o tym, by wymurować je dając zaprawę w spoinach poziomych i pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk


Rys. 1: Typowe rozwiązanie posadowienia oraz strefy przyziemnej w budynku jednorodzinnym


Rys. 2: Detale

Witam.
Nie wiem z czego wynika to rozwiązanie, bowiem nie ma potrzeby wykonywania pierwszej warstwy z silikatów. Można jako pierwszą warstwę również zastosować bloczki SOLBET, murując je na zaprawie cementowej, by można było zniwelować nierówności ściany fundamentowej.

Jeśli jednak będzie to wykonywane na warstwie silikatów, to dobrze by było zadbać o to, by bloczki były przewiązane – by spoiny pionowe się mijały o 10cm. Można je murować na zaprawę do cienkich spoin do betonu komórkowego.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proponuję klasę gęstości 400 stosować na ściany jednowarstwowe o grubości 42cm lub 36cm. Przy niższej wytrzymałości na ściskanie mamy wciąż duży przekrój poprzeczny ściany, co jest rozwiązaniem korzystnym konstrukcyjnie.

Jeśli ma to być ściana z ociepleniem, czyli np. o grubości 24cm, to proponuję zastosować klasę gęstości 500 lub 600. Mamy wtedy mniejszy przekrój ściany ale za to większą wytrzymałość na ściskanie.

Takie jest uzasadnienie powyższych wyborów.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli wykonany jest dach i założone są rynny i rury spustowe, ro można pozostawić budynek na zimę. Zacinający deszcz lub śnieg nie będzie powodował permanentnego zawilgocenia ścian. Czyli można nie gruntować i pozostawić tak budynek na zimę.

Jeśli chodzi o wykończenie, to najlepszym i poprawnym rozwiązaniem będzie zastosować tyn mineralny, który jest tynkiem paroprzepuszczalnym.
Jeśli ma to być tyn cienkowarstwowy, to proponuję przed tynkowaniem nałożyć siatkę tynkarską z klejem. Dzięki temu zabezpieczy się tynk cienkowarstwowy przed pękaniem.

Siatka spoin, jeśli spoiny mają grubość do 3 mm nie powinna powstać.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
To zależy od wykonawców, jeśli wykonawca wykonał ściany precyzyjnie i schludnie, to oczywiście można to w taki sposób wykańczać.
Widziałem tego typu rozwiązania w Belgii, gdzie na nieotynkowaną ścianę nanoszono tzw. szlam (chyba to była gęsta farba).
Takie wykończenie w stylu industrialnym i wyglądało to bardzo efektownie. Widziałem też wersję z wykonanym boniowaniem na spoinach, czyli zaznaczonym podziałem na bloczki i wyglądało to też bardzo efektownie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli zastosuje się rozwiązanie ściany z ociepleniem, to proponuję następujące rozwiązanie:

  • bloczki Solbet Optimal 24cm typu P+W lub W, o klasie gęstości 600 lub 500 + styropian
  • bloczki SOLBET Optimal 30cm typu P+W lub W, o klasie gęstości 500 + styropian

Bloczki oznaczone jako P+W, to bloczki profilowane na pióra i wpusty (1czyli murujemy je z wypełnioną zaprawą spoiną poziomą ale bez wypełnienia spoin pionowych), natomiast oznaczone, jako W, to bloczki z wpustem, który występuje po obu stronach, więc służą do murowania z wypełnionymi spoinami pionowymi i poziomymi.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy