generator zestawień

Generator zestawień

Nakładka SOLBET RevDesigner pozwala tworzyć zestawienia materiałów SOLBET na podstawie przygotowanego wcześniej modelu budynku.
Generator zestawień SOLBET RevDesigner podaje bardzo precyzyjne informacje dotyczące produktów potrzebnych do budowy. Oblicza m.in. ile palet danego materiału należy zamówić, podaje listę materiałów do wykonania nadproży i szacuje ilość potrzebnej zaprawy na podstawie wytycznych logistycznych producenta.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy