Solbet Artykuły Aktualności Konferencja szkoleniowa pt. „BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE”.

Konferencja szkoleniowa pt. „BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE”.

W dniu 16.03.2016. w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE”.

Prelegentami byli specjaliści z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej  pod kierownictwem dr inż. Pawła Sulika w Warszawie. Jak każda konferencja zorganizowana przez firmę Art MediaTechnics skupiła ona wielu słuchaczy, którymi byli projektanci, nadzór budowlany, wykonawcy oraz zarządcy nieruchomości.

Na konferencji zaprezentowaliśmy referat na temat „Zachowania się ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego w warunkach pożarowych”. W ten sposób mogliśmy wyjaśnić na czym polega wysoka odporność ścian z betonu komórkowego na obciążenie wyjątkowe, jakim jest pożar.

W trakcie konferencji można było nabyć opracowanie przygotowane przez specjalistów z ITB oraz pobrać materiały techniczne z ekspozycji zorganizowanych w kuluarach.


Fot. 1: Otwarcie konferencji przez dr inż. Pawła Sulika z ITB


Fot. 2: Konferencja zgromadziła wielu słuchaczy


Fot. 3: Prezentacja SOLBET na temat „Zachowania się ścian
z autoklawizowanego betonu komórkowego w warunkach pożarowych”


Fot. 4: Ekspozycja SOLBET


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy