Obrzutka Tynkarska 5.0

Zastosowanie:
Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:
Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami  roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 4,8 litra wody na 30 kg suchego produktu
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Czas przerwy w tłoczeniu zaprawy: do 30 min
 • Grubość warstwy: 4 do 8 mm
 • Zużycie: ok. 15 kg na 1 m2  tynku przy grubości 10 mm
 • Grubość kruszywa: 1,25 mm
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: Kategoria Wc0
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 35
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745;2012, tab. A12 dla P=50%): λ 10,dry,mat  = 0,61 W/mK
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,3 N/mm2 ; FP: A, B
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ok. 1600 kg/m3
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Termin przydatności do użycia : 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy