Solbet Artykuły Aktualności SOLBET na konferencji "Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie" w Poznaniu i we Wrocławiu

SOLBET na konferencji "Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie" w Poznaniu i we Wrocławiu

W kwietniu odbyły się w Poznaniu (20.04.2016) i we Wrocławiu (21.04.2016) konferencje nt. bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie przygotowane przez zespół ekspertów z  Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Eksperci  przedstawili w formie ośmiu specjalistycznych referatów wymagania z zakresu zastosowania rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, elewacyjnych i oddzieleń ppoż., dachów i wentylacji pożarowej garaży oraz ewakuacji istotnych przy odbiorze obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną na przykładzie budynku wielofunkcyjnego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym.

Konferencję poprowadzili: dr inż. Paweł Sulik, kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB.

Treści referatów przygotowane przez ekspertów z ITB zostały wydane w obszernej monografii konferencyjnej dostępnej w sprzedaży poprzez stronę internetową organizatora konferencji – firmę ARCHMEDIA – www.archmedia.pl

Podczas konferencji ofertę z zakresu zastosowania rozwiązań materiałowych i systemów ppoż. w formie krótkich prezentacji produktowych przedstawiły zaproszone firmy w tym firma SOLBET.
Materiały techniczne dotyczące betonu komórkowego cz. I i cz. II dostarczyło na konferencję Stowarzyszenie Producentów Betonów.
W konferencjach uczestniczyło w sumie 300 słuchaczy, projektantów i architektów, inżynierów, wykonawców, specjalistów bhp i ppoż. oraz zarządców i inwestorów.


Fot. 1: Konferencja w Poznaniu


Fot. 2: Konferencja w Poznaniu


Fot. 3: Konferencja we Wrocławiu


Fot. 4: Konferencja we Wrocławiu


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy