Solbet Artykuły Aktualności Seminarium na Politechnice Warszawskiej

Seminarium na Politechnice Warszawskiej

W dniu 22 kwietnia 2015 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Było to już 18 seminarium zorganizowane na wyższej uczelni i trzecie na Politechnice Warszawskiej.

Tematem przewodnim były zagadnienia dotyczące prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego. Podczas seminariów studenci zapoznali się z technologiami produkcji elementów prefabrykowanych i betonu komórkowego oraz z możliwościami realizacyjnymi obiektów budowanych z tych materiałów.

Firma SOLBET uczestniczy w cyklu seminariów zorganizowanych przez SPB od początku realizacji tego projektu. W seminariach udział brało już ponad 2900 studentów. Na Politechnice Warszawskiej zaprezentowaliśmy dwa wystąpienia: "Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju" oraz "Właściwości użytkowe wyrobów budowlanych, a spełnienie wymagań przez obiekty budowlane na przykładzie ABK".


Fot. 1: Otwarcia seminarium dokonuje Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel – Dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej


Fot. 2: W seminarium na Politechnice Warszawskiej uczestniczyło ponad 80 studentów


Fot. 3: Prezentacja Dyrektora biura Stowarzyszenia Producentów Betonów – Józefa Kostrzewskiego


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy