Solbet Artykuły Aktualności SOLBET na konferencji na temat bezpieczeństwa pożarowego w Gdańsku

SOLBET na konferencji na temat bezpieczeństwa pożarowego w Gdańsku

SOLBET wśród wiodących sponsorów tegorocznego cyklu konferencji na temat zagadnień p. poż..

Tegorocznych cykl konferencji „Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie”, przygotowany przez ekspertów z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej zakończyła konferencja w Gdańsku, którą poprowadził dr inż. Paweł Sulik, kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB (kierownictwo merytoryczne; Grażyna Gałka – kierownictwo organizacyjne). Konferencja odbyła się w dniu 7 września 2016 roku.

Zebrani słuchacze wysłuchali sześciu referatów nt. wymagań ppoż. na przykładzie budynku wielofunkcyjnego z częścią usługowo-handlową i garażem istotnych przy odbiorze obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną.

Treści referatów dotyczące wymagań z zakresu ppoż. przygotowane przez ekspertów z ITB zostały wydane w postaci materiałów konferencyjnych niezbędnych w codziennej pracy projektanta i inżyniera budownictwa, obejmujących osiem podstawowych zagadnień z zakresu projektowania i odbioru przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wśród wiodących sponsorów tegorocznego cyklu była firma Solbet. W trakcie konferencji przez firmę SOLBET prezentowany był referat merytoryczna na temat zachowania się betonu komórkowego w warunkach pożarowych. Beton komórkowy to jeden z najbepieczniejszych materiałów, odpornych na działanie ognia i wysokich temperatur.

Więcej na temat odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego można przeczytać:
https://www.solbet.pl/parametry-chemii-budowlanej.php

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z konferencji w Gdańsku


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy