Solbet Artykuły Aktualności V Konferencja „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” już za nami

V Konferencja „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” już za nami

V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 10 – 11 października br. w hotelu Narvil w Serocku. W konferencji uczestniczyło 303 osoby, głównie ze środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców.

Wygłoszonych zostało 17 referatów. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszego dnia  przedstawiony został rys historyczny, aktualna sytuacja oraz zamierzenia przyszłościowe w zakresie prefabrykacji betonowej oraz ABK. Prezentacji branż znalazła uznanie uczestników, czego przejawem była dyskusja.

W drugim dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny o tematyce prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie, w którym uczestniczyli przedstawiciele architektów, inwestorów oraz reprezentanci obydwu sekcji Stowarzyszenia. Również ten panel wzbudził duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy. Jedna to wyróżnione projekty w organizowanym przez BGK-Nieruchomości ogólnopolskim konkursie na wielorodzinne budownictwo z zastosowaniem prefabrykacji betonowej. Na drugiej zaprezentowano prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – najciekawsze projekty domów jednorodzinnych. Sąd konkursowy składający się z przedstawicieli Wydziału Architektury oraz Stowarzyszenia Producentów Betonów dokonał oceny tych prac. Podczas konferencji zostało wyróżnionych pięciu najlepszych studentów nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez SPB. Był to niezwykle miły akcent, dobrze przyjęty przez studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w konferencji.

W listopadzie uczestnicy konferencji  otrzymają wydane  w formie monografii materiały pokonferencyjne, w której zaprezentowane zostaną wszystkie wygłoszone referaty. Dokonane zostanie podsumowanie konferencji oraz przedstawimy serwis zdjęciowy z jej przebiegu.

W ocenie uczestników i organizatorów konferencja została bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wzbudziła zainteresowanie i została pozytywnie oceniona przez uczestników. Następna odbędzie się w październiku 2019 roku w hotelu Narvil w Serocku.

Sponsorem Strategicznym konferencji – była Grupa Kapitałowa SOLBET.

Poniżej przedstawiamy krótk fotorelację z konferencji.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy