Solbet Artykuły Aktualności SOLBET Sponsorem strategicznym Konferencji Naukowo-Technicznej w Krynicy Zdrój

SOLBET Sponsorem strategicznym Konferencji Naukowo-Technicznej w Krynicy Zdrój

W dniach 11-16 września 2016 roku w Krynicy Zdrój odbyła się 62 Konferencja Naukowo Techniczna.

Była to już 62 konferencja poświęcona zagadnieniom naukowo-technicznym w branży budowlanej. Corocznie organizowane konferencje są największymi, najważniejszymi i najciekawszymi wydarzeniami o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących i działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W 2016 roku część problemowa dotyczyła tematu: „BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE W POLSCE – STAN I PERSPEKTYWY”.

Organizatorami konferencji byli:

  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
  • Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Sponsorem strategicznym konferencji drugi raz z rzędu była firma SOLBET.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z Konferencji krynickiej.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy