Solbet Artykuły Aktualności SOLBET Sponsorem Strategicznym 61. Konferencji Naukowo-Technicznej w Krynicy

SOLBET Sponsorem Strategicznym 61. Konferencji Naukowo-Technicznej w Krynicy

W dniach 20-25 września odbyła się w Krynicy 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tegoroczna konferencja była zorganizowana przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W konferencji swój udział zaakcentowała również firma SOLBET, będąc Sponsorem Strategicznym.

W 2015 roku część problemowa dotyczyła zagadnień związanych z tematem „Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i  perspektywy”. Konferencja była podzielona na część problemową oraz część ogólną.
Część ogólna konferencji dotyczyła problemów naukowych budownictwa:

  • budownictwa ogólnego
  • fizyki budowli
  • geotechniki
  • inżynierii komunikacyjnej – mosty
  • inżynierii materiałów budowlanych
  • inżynierii przedsięwzięć budowlanych
  • konstrukcji betonowych
  • konstrukcji metalowych
  • mechaniki konstrukcji i materiałów
  • rusztowań budowlanych i deskowań

Krynickie konferencje są największymi, najważniejszymi i najciekawszymi wydarzeniami o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących oraz działających przede wszystkim na rzecz budownictwa.


Fot. 1: Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego


Fot. 2: Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonów
mgr inż. Ryszarda Zająca


Fot. 3: Ekspozycja SOLBET w trakcie konferencji


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy