Solbet Artykuły Aktualności SOLBET na Konferencji ARCHBUD w Zakopanem

SOLBET na Konferencji ARCHBUD w Zakopanem

W dniach 15.09. ÷ 18.09.2015 r., w Zakopanem odbyła się VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2015. Tegoroczna konferencja była organizowana pod hasłem „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”. Na konferencję przygotowano 39 referatów, które w większości były prezentowane podczas obrad plenarnych w 6 sesjach konferencji. Referaty te wydano w 550 stronicowym opracowaniu przygotowanym na tę konferencję. Jeden z referatów merytorycznych był przygotowany i zaprezentowany przez przedstawiciela firmy SOLBET.

Konferencja odbywała się równolegle z konferencją EKOMILITARIS oraz konferencją KRAJART. Organizatorem corocznych konferencji ARCHBUD jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Patronat Honorowy sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast patronami medialnymi były miesięczniki: Materiały Budowlane, Izolacje oraz Builder.


Fot. 1: Rozpoczęcie konferencji przez dr hab. inż. Jarosława Wasilczuka


Fot. 2: Przemówienie Prezydenta WSEIZ – prof. dr hab. inż. Jana Misiaka


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy